Telefon:
+3620-218-00-89

Domain regisztráció

Minden domain regisztráció az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza ingyenesen:

  • 3 db, 3 különböző országban található, független névszervereket

  • 3 db spam- és vírusszűrő MX bejegyzést (így tárhely szolgáltatótól függetlenül a domainre érkező levelek ingyenes spam- és vírus szűrésen esnek át; ráadásul ingyenes backup MX jár a domainhez, mely a tárhely szolgáltató szerverének leállásakor hasznos /levelek nem vesznek el/)

  • ingyenes dns módosítás, domain átirányítás

domain-name-management

FIGYELEM!!!

  • .hu domaineket csak 2 évre lehet regisztrálni!

  • .hu domainek bejegyzése 2 munkanap alatt megtörténik!

  • Ékezetes domain esetében, a regisztrációt az átkonvertált formátumban kell megadni!

 

Cégünk vállalja az alábbi magyarországi valamint  nemzeti és nemzetközi domain nevek regisztrációját és fenntartását az alábbiak szerint:

Népszerű domainek:

TLD Minimum év Regisztráció Hosszabbítás
.HU 1 3500 3500
.EU 1 4500 4500
.COM 1 6500 6500
.ORG 1 6500 6500
.BIZ 1 6500 6500
.NAME 1 6500 6500
.INFO 1 6500 6500
.CZ 1 6500 6500

Az árlistában szereplő árak nettó árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Domain regisztrálás folyamata magán személyek esetén:
Magánszemély esetében a nyilatkozat a személyi igazolvány számáról , valamint domain regisztrációs papír kitöltése.

Domain regisztrálás folyamata cég vagy intézmény esetében:
Cég vagy intézmény esetében pedig cégbírósági végzés vagy cégkivonat illetve az aláírási címpéldány másolatára is szükség van a kitöltött domain regisztrációs papírok mellett.

FONTOS!!! A domain igénylő lapot MINDEN ESETBEN KÉZZEL alá kell írni!

A Domainregisztrációs Szabályzatban használt fogalmak

Domain: Önálló internet tartomány, az internet címek egy halmazához neveket rendelő adatbázis.
Domain név: Alfanumerikus karakterekből álló műszaki azonosító, amelyet elsősorban a könnyebb megjegyezhetősége miatt az internetes kommunikációhoz nélkülözhetetlen internet címek helyett használnak. Jelen Szabályzat olyan domain nevekre vonatkozik, amelyek helye az internetes domain rendszerben közvetlenül a .hu felső szintű vagy valamelyik az alá rendelt második szintű közdomain alatt van (pl. cegnev.hu, cegnev.co.hu). Az ékezetes (vagy nemzetközi terminológiával IDN) domain nevek a név szerverekben kódolt formában tárolódnak, míg felhasználói szinten általában kódolatlan formában jelennek meg, ezért ha külön nincs jelölve, akkor a jelen Szabályzatban domain név alatt a kódolatlan forma értendő.
Felső szintű domain: Közvetlenül az internetes domain rendszer gyökerében delegált .hu domain.
Második szintű domain: Közvetlenül a .hu felső szintű domain alatt delegált domain (pl. info.hu).
Közdomain: A .hu felső szintű, továbbá ez alatt szükség szerint megnyitott olyan második szintű internet domainek, amelyek alá a delegálást a Nyilvántartó végzi. A második szintű közdomainek aktuális listáját a Nyilvántartó webszerverén hozza nyilvánosságra.
Delegálás: A domain névvel azonosított internet domain használatba adása egy szervezetnek vagy természetes személynek egy Regisztrátor által továbbított igénylés alapján.
Regisztrálás: A delegáláshoz szükséges adatok bejegyzése a megfelelő adatbázisokba.
Feltételes használatba adás: Az igényelt domain név technikai használatba adása a delegálást megelőzően.
Fenntartás: A domain-használó számára nyújtott delegálás-fenntartási szolgáltatás, amelynek keretében a szükséges műszaki és adminisztratív adatok a .hu elsődleges és tartalék névszervereken és adatbázisokban tárolódnak, az internetről elérhetők, továbbá igény szerint módosításra kerülnek.
Regisztrátor: A Nyilvántartó által felhatalmazott szolgáltató szervezetek valamelyike, amely a domaint igénylő vagy használó ügyfél szabad választása és megbízása alapján az ügyféllel szerződéses viszonyban állva a domain delegálással, regisztrálással és domain-fenntartással kapcsolatos ügyeket intézi.
Igénylőlap: A domain-igénylőtől vagy domain-használótól adatokat és nyilatkozatokat bekérő irat, amelyet a domain-igénylőnek vagy domain-használónak aláírásával kell ellátnia. Az Igénylőlap mintapéldánya a Szabályzat melléklete, annak elválaszthatatlan része.
Domain-igénylő: Valamely domain delegálására igényt benyújtott szervezet vagy természetes személy. Amennyiben az általa igényelt domain számára delegálásra kerül, domain-használóvá válik.
Domain-használó: Szervezet vagy természetes személy, akinek számára a domain delegálásra került.
Adminisztratív kapcsolattartó: A domainnel kapcsolatos adminisztrációs ügyekben a domain-használó képviselője.
Technikai kapcsolattartó: A domainnel kapcsolatos műszaki ügyekben a domain-használó képviselője.
Nyilvántartó: A közdomainek kezelője (őrzi, fenntartja, hozzáférhetővé teszi a közdomainek alatt delegált domainekkel kapcsolatos adatokat).
Nyilvántartás: A Nyilvántartó által számítógépes rendszerben őrzött adatok, amelyek a domain-delegálásokkal kapcsolatosak.
Webszerver: A közdomainek delegálásával és regisztrálásával kapcsolatos, rendszeresen frissített, nyilvános információk internetes megjelenésének helye (http://www.domain.hu).
Alternatív Vitarendező Fórum: A Regisztrátortól és a Nyilvántartótól független, alternatív vitarendezési szolgáltatást nyújtó fórum, amelyet a Nyilvántartó felkér arra, hogy a domain regisztrációval kapcsolatos kérelmek tárgyában a Domainregisztrációs Szabályzat és a külön anyagi és eljárási szabályok szerint járjon el.
Tanácsadó Testület (TT): Független szakértőkből áll, amely az Alternatív Vitarendező Fórum keretében működik, és amely a még nem delegált, feltételesen használatba adott domain delegálásával kapcsolatos kérdésekben foglal állást, iránymutatásaival támogatja a domain nevek delegálásának jogszerűségét.
Panaszos: Akinek jogos érdeke fűződik annak megállapításához, hogy az adott domain név adott igénylőnek történő delegálása a Szabályzatba ütközik.
Panaszolt: A domain igénylő, akivel szemben a részére feltételesen használatba adott domain delegálásának a Szabályzatba ütközésének megállapítását kérik.
Regisztrációs Döntnök: Az Alternatív Vitarendező Fórum keretében működő, független döntnökökből álló bíróságon kívüli vitarendező szolgáltatás, amely a már delegált domain nevek domain használótól történő visszavonásáról és átruházásáról dönt.
Kérelmező: Az, aki jogának sérelme miatt a Regisztrációs Döntnöktől kéri egy adott domain delegálásának visszavonását vagy részére történő átruházását.
Kérelmezett: Az a domain-használó, akivel szemben a Regisztrációs Döntnöktől az általa használt domain visszavonását vagy átruházását kérik.
Hotline Döntnöki Fórum (HDF): az Alternatív Vitarendező Fórum keretében működő, független döntnökökből álló bíróságon kívüli vitarendező szolgáltatás, amely a delegált domainek alatt közölt jogellenes információ, az információval kapcsolatos jogellenes magatartás vagy a más jogát vagy jogos érdekét sértő információval kapcsolatos bejelentés esetén, a Nyilvántartóval együttműködési megállapodást kötött, Magyarországon erre a célra fenntartott bejelentő szolgálatok (hotline) kérelme alapján a rá vonatkozó külön eljárási szabályzat alapján járhat el.

3in1 Webdesign.eu sign up form


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint occaecat cupidatat non

3in1 Webdesign.eulogin form